ﺷﻤﺎره رزرواﺳﻴﻮن ﻫﺘﻞ: 1471315-0901

رزرواسیون اینترنتی
شب

تلفن رزرواسیون: 1471315-0901 و  88972910-021 و  34540777-087،     ایمیل : info@zarivarhotel.ir،      اینستاگرام: zarivarhotel_zarivarlake  

اخبار اخبار داخلی هتل زریوار مریوان رزرواسیون اینترنتی

  رزرواسیون اینترنتی


کاربرگرامی باعرض سلام وخسته نباشید، لطفا قبل ازانجام هرگونه رزرواینترنتی اتاق حتما هماهنگی لازم باهتل انجام پذیرد درغیراینصورت هتل هیچ گونه مسئولیتی رابعهده نخواهد گرفت.


کاربرگرامی باعرض سلام وخسته نباشید  لطفا جهت رزرواینترنتی با ذکر اطلاعات کامل خود و همراهان اقدام نموده و سپس جهت تاییدی رزرو خود حتما هماهنگی لازم باهتل را انجام دهید درغیراینصورت هتل هیچ گونه مسئولیتی رابعهده نخواهدگرفت


امتياز ۶۰ درصد (۳ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه


اعضای سایت
ویترین گالری