ﺷﻤﺎره رزرواﺳﻴﻮن ﻫﺘﻞ: 1471315-0901

رزرواسیون اینترنتی
شب

تلفن رزرواسیون: 1471315-0901 و  88972910-021 و  34540777-087،     ایمیل : info@zarivarhotel.ir،      اینستاگرام: zarivarhotel_zarivarlake  

موقعیت هتل و فواصل

 

  فاصله مریوان تا شهرهای اطراف و تهران : 

مریوان – تهران 627 کیلومتر

 مریوان – پاوه (کرمانشاه) 117 کیلومتر

 مریوان – اورامان تخت (اورامانات) 65 کیلومتر

مریوان – سقز 146 کیلومتر

مریوان – آبیدر 130 کیلومتر

مریوان – نگل 65 کیلومت

 مریوان – سنندج 126 کیلومتر

مریوان – بانه 140 کیلومتر

 مسیر زمینی از تهران :

تهران – قزوین - همدان – سنندج –  مریوان

 تهران – ساوه – همدان – سنندج - مریوان

مسیر هوایی از تهران :

تهران –  سنندج (از سنندج مسیرزمینی) - مریوان 

 


اعضای سایت
ویترین گالری