ﺷﻤﺎره رزرواﺳﻴﻮن ﻫﺘﻞ: 1471315-0901

رزرواسیون اینترنتی
شب

تلفن رزرواسیون: 1471315-0901 و  88972910-021 و  34540777-087،     ایمیل : info@zarivarhotel.ir،      اینستاگرام: zarivarhotel_zarivarlake  

نرخ اتاقهای هتل زریوار

 

نوع اتاق

 نوع تخت

   قیمت اتاق هر شب

  در حالت نرمال (ریال)

 شامل اقامت هر شب + صبحانه

  قیمت اتاق هر شب 

در حالت هافبرد (ریال)   

 (اقامت هر شب + صبحانه + شام) 

 قیمت اتاق هر شب

در حالت فولبرد (ریال) 

(اقامت هر شب + صبحانه +نهار+ شام)

 اتاق دو تخته دبل  یک تخت دبل

3,380,000 4,480,000 6،180،000
 اتاق دو تخته سینگل  دو تخت سینگل      3,380,000 4,480,000

6،180،000

 اتاق سه تخته   یک تخت دبل و یک تخت سینگل

4,500,000 6،150،000 8،700،000
اتاق سه تخته    سه تخت سینگل     4,500,000 6،150،000 8،700،000
 سوئیت دو خواب
 یک تخت دبل و 2 تخت سینگل

  

 9,000,000
11،200،000 14،600،000
سوئیت سه خواب دو تخت دبل و یک تخت سینگل

 9,500,000 12،250،000

 

16،500،000

 

 

نرخ هر نفر تخت بصورت نرمال (اقامت + صبحانه) به ازای هر شب : 1،690،000 ریال 

نرخ هر نفر تخت بصورت هاف برد (اقامت + صبحانه + شام) به ازای هر شب : 2،240،000 ریال

نرخ هر نفر تخت بصورت فول برد (اقامت + صبحانه + نهار + شام) به ازای هر شب : 3،090،000 ریال

 

نرخ هر نفر سرویس اضافه نرمال (مبل تختخوابشو) هر شب (اقامت + صبحانه) : 820،000 ریال

نرخ هر نفر سرویس اضافه هاف برد (مبل تختخوابشو) هر شب (اقامت + صبحانه + شام) : 1،370،000 ریال

نرخ هر نفر سرویس اضافه فول برد (مبل تختخوابشو) هر شب (اقامت + صبحانه + نهار + شام) : 2،220،000 ریال

*  سرویس اضافه (مبل تختخوابشو) فقط به ازای هر اتاق ارائه می گردد و هیچگونه تخفیفی بر روی سرویس اضافه برای هیچ یک از حالتهای نرمال، هاف برد و فول برد اعمال نمی گردد. 

**  نرخهای فوق بااحتساب 9%مالیات برارزش افزوده می باشد

***  از ابتدای آبان تا اواسط اسفند سرویس هاف برد و فول برد ارائه نمی گردد

 

 


اعضای سایت
ویترین گالری